Pilotutbildningar

Det finns många vägar att gå för dig som vill bli pilot. Det finns olia utbildningar, varav flera finns att hitta via studentum. Det erbjuds även utbildningar via Försvarsmakten samt Svensk Pilotutbildning. 

Trafikflygare, det är en pilot som har en CPL-behörighet. Denna behörighet får man genom att gå en pilotutbildning. Det ger en rätt att  flyga kommersiellt med passagerare. En pilot som flyger trafik både planerar och genomför flygning på uppdrag av flygbolagen. När du utbildas så får du bland annat lära dig att ta fram färdplaner för flygningar, hur du ska genomföra olika kontroller av saker så som att inspektera flygplanskroppen, instrument, system, mängd av bränsle, kontroll av väder med mera.

Styrman eller kapten?

Ofta är det två piloter som ingår i besättningen. Det är en kapten och en styrman. Det är kaptenen som har den yttersta bestämmanderätten över luftfartyget och ansvar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt. Som styrman har du i uppgift att backa upp kaptenen med radiokommunikation. Styrmannen har som uppgift att backa upp kaptenen och det med radiokommunikation, navigering och flygning, men i allmänhet turas man om att vara den som flyger planet under sin arbetsdag.

För att bli kapten måste man ha arbetat ett visst antal år som pilot och fått flygerfarenhet. Hur många flygtimmar du ska ha för att få bli kapten varierar mellan olika flygbolag och beror i grunden på bolagets behov av kaptener.

Så blir du pilot

För att bli pilot kan du läsa en pilotutbildning på 180 högskolepoäng, som motsvarar tre års heltidsstudier. För att bli antagen krävs det att du har grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i engelska, matematik och fysik eller motsvarande. Dessutom finns det vissa medicinska krav samt att man även ska göra ett antagningsprov. Konkurrensen är stenhård, och det kan vara svårt att bli antagen, men det går att läsa sin pilotutbildning privat på en flygskola.

Det är nämligen som så att det finns pilotutbildningar och flygutbildningar som anordnas av fristående utbildningsanordnarem som en yrkesutbildning. Du har även möjlighet att utbilda dig till pilot utomlands.

Om du funderar på att gå en pilotutbildning bör du först kontrollera att utbildningen uppfyller Transportstyrelsens krav. De privata yrkesutbildningarna till pilot bekostar du själv och brukar i allmänhet ta cirka två år om du studerar på heltid.

Om du efter din utbildning blir anställd vid ett flygbolag får du genomgå en bolagsanpassad internutbildning för den flygplanstyp du ska flyga, en så kallad type rating. Du får då också lära dig de interna regler som råder inom flygbolaget. Type ratingen efterföljs alltid av en så kallad line training där du under en slags praktikperiod, sitter med som en tredje pilot i cockpit och lär dig flyga planet. Som pilot vidareutbildas du kontinuerligt under dina yrkesverksamma år.

3 Mar 2021